7.1.2016
Prezentácia na IGRC2014 v Kodani

Úspešným prezentovaním technológie WHR na konferencii IGRC2014, konanej v dňoch 5.-8.09.2014 v Kodani, venovanej novým výskumno-vývojovým projektom v plynárenstve. IGRC2014 sa konala pod záštitou Medzinárodnej plynárenskej únie IGU a otvorila pre naše spoločnosti v r. 2015 priestor na publikovanie technológie v prestížnych odborných časopisoch v Nemecku, USA, Rusku a na Slovensku.

8.1.2016
Zasadnutie Rady IGU v Cartachene (Kolumbia)

Celkový výsledok snaženia tímu odborníkov – t.j. prezentáciami a medzinárodnou  publikačnou činnosťou spoločností Heloro a COMtherm sa dostavil veľkého uznania vo forme pozvania od samotnej Medzinárodnej plynárenskej únie IGU, ktorá ponúkla spoločnosti COM-therm, spol. s r.o. pridružené členstvo v tejto svetovej renomovanej energetickej inštitúcii . Dňa 21. októbra 2015 bolo prijatie členstva na svojom zasadaní Rady IGU v Cartachene ( Kolumbia) potvrdené.

Medzinárodná plynárenská únia IGU následne akceptovala nominácie delegátov spoločností Heloro,s.r.o. a COMtherm spol.s r.o. pre činnosť v pracovnej skupine IGU – R&D, Innovation pre trojročné obdobie rokov 2015-2018. ( O pracovnom programe skupiny viac informácií na stránke Veda,výskum)